ช่องทางแสดงความคิดเห็น-ข้อร้องเรียน | โรงพยาบาลระนอง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นประโยชน์ ขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

สถิติการร้องเรียน

สถิติการร้องเรียน-ข้อเสนอแนะทั้งหมด ของโรงพยาบาลระนอง

ข้อร้องเรียน 53.13%
ปัญหางาน 6.25%
ให้คำแนะนำ/เสนอแนะ 37.5%
อื่นๆ 3.13%

บันทึกข้อร้องเรียน

* ข้อมูลที่ท่านให้ จะเป็นข้อมูลความลับ ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการเพียงผู้เดียว

** กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เช่น ชื่อ เบอร์โทร เพื่อการประสานงานกลับไปยังท่าน(หากต้องชี้แจง)

Location:

11 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

Call:

077-823-267